Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Muzeum Kraslické dráhy

Z činnosti Muzea Kraslické dráhy

Z činnosti Muzea Kraslické dráhy


 

Ohlédnutí ze třetí sezónou MKD

 

         V den konání 18. ročníku Mikulášské jízdy, tedy 1. prosince 2012, byla ukončena v pořadí již třetí sezóna Muzea Kraslické dráhy. Zahájena byla poslední březnovou sobotu; závěrečný den sezóny byl pak určen především pro účastníky naší tradiční akce, která měla své hlavní středisko na Hřebenech.

 

         I v roce 2012 bylo muzeum cílem řady návštěvníků jak z České republiky, tak i ze zahraničí, především pak ze sousední Spolkové republiky Německo. Muzeum bylo svědkem i několika hromadných návštěv. Kromě výprav školní mládeže k nám zavítali například i účastníci podzimního semináře o regionu kolem řeky Svatavy.

 

         Během celého loňského roku probíhalo doplňování expozice jak novými trojrozměrnými předměty, tak i výstavními panely. Expozice je postupně vybavována novými popiskami, které návštěvníkům blíže představují některé z exponátů.

 

         Některé exponáty byly vystaveny i mimo Muzeum Kraslické dráhy. Jednalo se především o výstavu k 55. výročí zastavení provozu na trati z Ostrova (nad Ohří) do Jáchymova, která byla instalována v muzeu saských úzkokolejných drah v Rittersgrünu a později také v kulturním domě v Jáchymově. Kromě vlastních výstavních předmětů jsme se podíleli i na přípravě obrazové a textové části výstavy.

 

         Některé z exponátů si mohly vyzkoušet i dětští účastníci „Hartenberského školnění“, které se uskutečnilo 22. června na Hřebenech. 

 

         Pozornost byla věnována i vlastnímu objektu muzea – bývalé nádražní restauraci, která je v majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. V dubnu byla dokončena nová krytina střechy, takže již nedochází k zatékání do budovy. Drobnější práce byly provedeny i v interiéru. Novou střešní krytinu obdrželo i bývalé stavědlo 2 v železniční stanici Kraslice, ve kterém plánujeme zřídit expozici věnovanou těmto na síti našich drah postupně mizejícím zařízením.

 

         Zejména exteriéru budovy bychom se chtěli věnovat i v letošním roce. Současně uvažujeme o oplocení prostoru mezi muzeem a objektem společnosti Autobusy Karlovy Vary. Na plochu po zrušené části staniční koleje č. 2 (ve směru na Klingenthal) instalujeme železniční dvojkolí, které ještě nedávno bylo k vidění v bývalém lokomotivním depu Sokolov. Toto dvojkolí bude současně i jakousi reklamou muzea.

 

         Právě propagace zatím jediného kraslického muzea je našim důležitým úkolem. Přispěje k ní i muzejní noc, která k nám jistě přiláká řadu nových návštěvníků, dětí i dospělých. O jejím uspořádání (pravděpodobně někdy v květnu) jsme se předběžně dohodli se Základní uměleckou školou v Kraslicích.

 

         Postupně probíhá i budování jakéhosi archivu (nebo knihovny) MKD, který obsahuje sbírku knih, železničních předpisů norem, dalších tiskovin, CD a DVD. I tyto materiály snad v brzké době zpřístupníme veřejnosti, aby se naše muzeum mohlo stát jakýmsi studijním místem pro zájemce o historii a vývoj železnic v regionu i v celé České republice či za jejími hranicemi. 

 

         Poděkování patří všem, kdož se aktivně podíleli jak na pracích, souvisejících s budovou i expozicí, tak i těm, kteří v muzeu zajišťovali služby. A věřte tomu, že především v jarních či podzimních měsících není sedmihodinová služba v chladné budově nic příjemného.

 

         Čtvrtá sezóna MKD bude zahájena 26. března 2013.

 

Robert Koutný, jednatel Železničního spolku Klub M 131.1

 

 


Druhá sezóna Muzea Kraslické dráhy

 

    V den konání 17. ročníku Mikulášské jízdy, tj. 3. prosince 2011, byla ukončena druhá sezóna Muzea Kraslické dráhy.

 

       Během roku 2011 došlo k dalšímu doplnění a rozšíření muzejní expozice nejen o některé trojrozměrné předměty, ale také i o nové výstavní panely. Z exponátů jmenujme  například pojízdnou rozchodku, bubnové zabezpečovací přístroje a řadu zejména drobnějších předmětů. Z tématicky zaměřených panelů to pak ten, který se věnuje přejezdům na Kraslické dráze, dokončen byl i panel o sokolovském depu. Byly doplněny dvojjazyčné (česko – německé) popisky k některým předmětům; k části exponátů byly připojeny doprovodné vysvětlující texty. Současně bylo pokročeno i v inventarizaci expozice tak, aby se výstava mohla i po legislativní stránce stát právoplatným muzeem.

 

 Od soukromého dárce jsme získali další (v pořadí druhé a tentokrát funkční) modelové kolejiště velikosti TT. Spolu se starším kolejištěm by se mohlo stát základem pro činnost dětského modelářského kroužku v rámci MDDM Kraslice a našeho muzea.

 

         Některé exponáty byly v průběhu roku zapůjčeny na výstavy, jejichž spolupořadatelem byl Železniční spolek Klub M 131.1. Na počátku roku to byla modelářská výstava v klášterním kostele v Ostrově nad Ohří (pořádaná ve spolupráci se zdejším kulturním domem a Klubem železničních modelářů Ostrov), během srpna a září pak výstava „Slavkovská dráha 1901 – 2011“, uspořádaná u příležitosti 110. výročí regionální železniční trati Krásný Jez – Loket. Spolupořadatelem výstavy bylo Muzeum Sokolov, p.o., místem jejího konání byl objekt jeho pobočky v Horním Slavkově. Kromě vlastních exponátů jsme zde zajistili i přípravu celkem 19 výstavních panelů.

 

      Muzeum Kraslické dráhy bylo v roce 2011 svědkem několika „hromadných“ návštěv. Kromě únorového zvláštního vlaku Klubu železničních cestovatelů z Prahy to byla velmi milá návštěva skupiny klientů sokolovského Tyflocentra a na podzim pak návštěva účastníků vlastivědné vycházky Městské knihovny Kraslice. Tato akce byla současně malou připomínkou 125. výročí od zahájení provozu na traťovém úseku Dolní Kraslice (nyní Kraslice předměstí) – Klingenthal.

 

            S obdobnými akcemi bychom chtěli pokračovat i v letošním roce, zejména pak ve vztahu k mládeži. Pro žáky základních škol a další dětské kolektivy jsme schopni připravit monotématické prohlídky s výkladem i prezentací videoprogramů.

 

      Pokračovaly i práce na budově muzea. Tou nejviditelnější je nová krytina střechy, jejíž polovina byla dokončena na podzim. Druhá půlka střechy bude dokončena v jarních měsících, jakmile tomu dovolí počasí. Ve spolupráci s provozovatelem dráhy a.s. Viamont a Autobusy Karlovy Vary bychom chtěli současně provést úpravu pozemku mezi objektem muzea a informačního střediska AKV, a.s. (oplocení jak ze strany kolejiště, tak i od ulice). I zde by bylo možné umístit některé exponáty. 

 

         Společně s provozovatelem dráhy se nám podařilo zachránit objekt stavědla 2 v železniční stanici Kraslice (u klingenthalského zhlaví). Jedná se o poslední malé stavědlo buštěhradského typu na Kraslické dráze (v minulosti taková bývala ve všech stanicích trati Sokolov – Kraslice; několik se jich dochovalo ještě na hlavní trati bývalé Buštěhradské dráhy z Prahy přes Chomutov do Chebu. I zde uvažujeme s malou expozicí. Pokročíme i v přípravách venkovní expozice v prostorách zastávky Hřebeny. Základní předpoklad k jejímu vzniku, záchrana zdejší původní výpravní budovy, se v součinnosti s obcí Josefov podařil před dvěma lety.

 

      V roce 2012 bude provoz Muzea Kraslické dráhy zahájen poslední březnovou sobotu, tj. 31. 3. Do této doby se nebudeme v muzeu zahálet – i přes zimní měsíce se zde bude pracovat na dalším doplňování a zdokonalování naší expozice.

 


Rekapitulace prvního roku činnosti Muzea Kraslické dráhy

 
Mikulášská jízda, která se uskutečnila 4. prosince 2010, byla současně také datem, kdy bylo v loňském roce naposledy otevřeno naše muzeum. Tímto dnem také skončila jeho první sezóna.
 
 
    Pro informaci uvádíme, že Muzeum Kraslické dráhy bylo naposledy otevřeno za účasti představitelů města, železničního dopravce, našich německých partnerů a dalších funkcionářů v sobotu 29. května. Počínaje další sobotou byl pak zahájen jeho pravidelný každotýdenní provoz, který trval až do již zmíněného Mikuláše. Budeme – li loňský rok rekapitulovat, bylo otevřeno celkem 28 krát. Na pořadatelské službě se podílelo celkem dobrovolníků z řad Železničního spolku Klub M 131.1 a jeden člen Spolku přátel města Kraslic. Navštívilo nás množství návštěvníků jak z České republiky, tak i ze sousední Spolkové republiky Německo.
 
 
    Největší jednorázová návštěvu jsme uvítali už v tomto roce, kdy Kraslice byly cílem zvláštního výletního vlaku Klubu železničních cestovatelů, o.s., v čele s jeho čestným předsedou Mgr. Bohumilem Augustou, MBA. Historickou soupravu složenou z vagonů ř. Bix (které byly v minulosti na Kraslické dráze také provozovány) přivezla vzorně renovovaná lokomotiva ř. 721 (T 458.1).
 
    I v době, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost, byla jeho expozice postupně doplňována a zdokonalována. Postupně byly instalovány další trojrozměrné exponáty; současně byly doplněny další tématické panely s texty, nákresy a fotografiemi. Na expozici j
sme pracovali i během „zimního klidu“, takže ti z Vás, kteří nás navštíví v některou sobotu počínaje 26. březnem, se zde setkají s řadou novinek.
 
 
    Během letošního roku uvažujeme s dalšími novinkami. Za zmínku stojí zejména stavědlo 2 u klingenthalského zhlaví ŽST Kraslice, které je jediným zachovalým původním buštěhradským objektem svého druhu na Kraslické dráze. Díky pochopení společnosti Viamont zde vznikne malá expozice, věnované zejména dopravní službě ve stanicích. Budeme pokračovat i v přípravě venkovní expozice MKD na zastávce Hřebeny. Základní předpoklad, záchrana zdejší historické výpravní budovy, byl v loňském roce (díky Obecnímu úřadu Josefov v čele se starostou Ladislavem Čížkem) splněn.
 
 
    Během roku chceme připravit některé speciální akce určené zejména pro dětské a školní kolektivy, ale i pro další zájemce tak, aby v současné době jediné muzeum ve městě se stalo zajímavým a vyhledávaným místem.
 

Slavnostní otvevření

Muzea Kraslické dráhy

29. 5. 2010

    K avizovanému slavnostnímu otevření našeho muzea došlo v sobotu 29. května 2010.   Dovršili jsme tak naše více než pětileté snahy o vybudování muzeální expozice, věnované trati ze Sokolova přes Kraslice do Klingenthalu.

    V dopoledních hodinách krásného slunného dne jsme přivítali několik vzácných hostů. Za všechny jmenujme senátora Parlamentu České republiky PhDr. Pavla Čáslavu, místostarostu města Kraslice Lubomíra Zacha, zástupce firmy Viamont, a.s., pana Jana Chudinu nebo ředitele sokolovského muzea Ing. Michaela Runda. Nechyběli ani přátelé města Kraslic v čele s předsedou spolku Josefem Konrádem, majitel a obnovitel historických kraslických jatek pan Alexander Tučák a také naši přátelé z Německa – „staří známí“ kolegové z Klingenthalu Erhard Sandner a Willy Neumeister (který také do expozice zapůjčil některé exponáty) a také předseda a jednatel spolku v Adorfu (V.). Mrzí nás, že se bez omluvy nezúčastnil nikdo z pozvaných regionálních představitelů Českých drah či Správy železniční dopravní cesty. Vzhledem k právě probíhajícím parlamentním volbám se omluvili někteří poslanci. Kolem poledního dorazil i pan inženýr Karel Beneš z Prahy, který se problematice muzeí s železniční tématikou věnuje dlouhodobě (a je také autorem přehledu železničních expozic v ČR). Nechyběli ani místní občané i návštěvníci Kraslic. Příjemná a milá byla setkání zejména s těmi, kteří dříve na železnici pracovali, popř. k ní mají vazbu prostřednictvím svých rodičů. Někteří z nich nám dokonce nabídli zapůjčení či věnování dalších exponátů…

    Slavnostní akt zahájení provozu muzea, který zahrnoval projevy a zdravice pozvaných hostů a zástupců Železničního spolku Klub M 131.1, vyvrcholil okamžikem, kdy pan senátor Čáslava, s píšťalkou v ústech a s červenou čepicí na hlavě, dal muzeu s pomocí výpravky  symbolický „odjezd“.

    První den  byl vstup do Muzea Kraslické dráhy zdarma. V sobotu 5. června 2010 nastává běžný provoz, kdy bude otevřeno (i po další soboty) vždy od 9.00 do 16.00 hodin.

    V zahajovací den provozu muzea nám byl také dopraven náš nejstarší exponát – původní kolejnice z roku 1875, která až do pátku sloužila jako sloupek u sokolovského zhlaví dopravny Oloví.

    Muzeum Kraslické dráhy je v současné době jedinou muzeální expozicí ve městě. Časem by ho mělo doplnit další muzeum, o jehož zřízení se uvažuje v budově místního kina. Bude věnováno výrobě hudebních nástrojů, krajkářství a historii regionu. 
Setkání „Železniční muzea 2010“
 
           Delegace Muzea Kraslické dráhy se zúčastnila setkání „Železniční muzea 2010“, které se uskutečnilo 20. března v Hradci Králové. Jeho pořadatelem byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty; místem jednání byl areál firmy Signal Mont, spol. s r.o., která se zabývá výrobou drážní zabezpečovací techniky. Pozvání pořadatelů v čele s Ing. Karlem Benešem, který se dlouhodobě zabývá problematikou železničního muzejnictví a je současně také autorem přehledů expozic s železniční tématikou, vycházející v drážním tisku, a Ing. Rudolfem Půlpánem z Technické ústředny dopravní cesty, přijali zástupci železničních expozic z celé České republiky i ze Slovenska. Z těch největších a nejvýznamnějších to byly např. Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka, Společnosti železniční – výtopny Jaroměř či Muzejně – dokumentačního centra Železnic Slovenské republiky v Bratislavě.
 
           Cílem jednání bylo navázání bližších kontaktů a koordinace společné činnosti při záchraně a zpřístupňování památek železniční historie.
 
           Zástupci MKD zde vystoupili s obrazovou i slovní prezentací o vybudování železničního muzea v Kraslicích, jež se setkala s velkým zájmem zúčastněných. Na prezentaci jednotlivých expozic pak navázala neformální výměna názorů a poznatků z muzejní činnosti.
 
           Podnětná a inspirující byla také prohlídka Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky, přemístěná do Hradce Králové před několika lety ze slezské Vidnavy.  Zahrnuje exponáty bývalého odvětví 14 od nejstarších dob až do současnosti.
 
           Všichni zúčastnění se shodli v názoru, že by toto užitečné setkání bylo vhodné pořádat každoročně.  

Domů


TOPlist